Illés Ügyvédi Iroda logo
Illés blanka családjogi ügyvéd

Ügyvédi irodánk a magyar jog számos területén áll megbízói rendelkezésére, kiemelten pedig magyar és nemzetközi családjogi és öröklési jogi ügyekkel foglalkozik. Megbízásaink döntő többségét a házassági bontóperek és élettársi életközösségek felbontása során történő képviselet ellátása teszi ki. A családjog körébe tartozó problémák - így különösen a válás és gyermekelhelyezés - esetében a jogi segítség csupán kis része a megoldás komplex folyamatának. Irodánknál számos szakember - pl. gyermek és felnőtt pszichológus, gyermek és felnőtt pszichiáter, igazságügyi szakértők, mediátor, magányomozó, adótanácsadó, vagyonkezelési tanácsadó, ingatlan és ingó értékbecslő - áll megbízóink rendelkezésére, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal igyekeznek segítséget nyújtani és támogatni ügyfeleinket azokban a nehéz időszakokban amelyeket egy házasság felbontása, egy gyermek elhelyezése vagy egy idős hozzátartozó gondnokság alá helyezése okoz.

Az ügyvédi irodák klasszikus tevékenysége volt családjogi ügyekben a bíróságok illetve egyéb hatóságok előtt a jogi képviselet ellátása, amely bár nem volt kötelező, mégis sokan döntöttek amellett, hogy jogszabályokban jártas szakember segítségét veszik igénybe. Szerencsére az utóbbi években egyre gyakrabban fordulnak ügyvédhez közös megegyezés esetén is, mind a felek közötti megállapodás elkészítése, mind az egyezség bíróság illetve más hatóság előtti érvényesítése érdekében. Örömmel tapasztalom, hogy egyre ritkábban találkozunk olyan esettel, amikor a fél akkor fordul hozzánk, amikor már baj van. Szerencsésnek tartom, ha valaki a házasság vagy élettársi kapcsolat felbontási szándékának realizálását megelőzően jön el hozzánk, így kellő információ birtokában hozhatja meg döntéseit, hiszen tisztában lesz azzal, hogy egy hosszú peres eljárást követően nagyjából mi az amit el lehet érni, és csak ezt megfontolva hozakodik elő olyan követelésekkel, amelyek nagy valószínűséggel csak a konfliktus mélyítik el a felek között, reális esély az érvényesítésükre azonban igen csekély. Így például nem ajánl fel a háztartásból távozó apa nevetségesen alacsony gyermektartásdíjat, ami igen komoly konfliktushoz vezet a felek között, hanem már első alkalommal egy reális ajánlattal indít. Egy gondnokság alá helyeztetési eljárás során is jobb, ha az ügyfél tisztába van vele, melyek az eljárás befejezésének valódi következményei, mielőtt visszafordíthatatlanul magára haragítja valamelyik idős korú rokonát.

Irodánk határozott álláspontja családjogi ügyekben az, hogy nem szerencsés, sőt elkerülendő, ha egy a felektől független harmadik fórum - a bíróság - dönt a felek mindennapjait, sőt legszűkebb magánéletét is érintő kérdésekben - pl. hetente hányszor láthatja az elvált szülő a gyermekeit. Célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése, ami a felek vérmérsékletétől és kompromisszumkészségétől függően gyorsan avagy hosszú hónapok után jön csak létre. Ehhez nyújtanak segítséget pszichológus, pszichiáter és mediátor kollégáink, akik a családjogi ügyekben főleg az érzelmeikre és indulataikra hallgató ügyfeleink valós elvárásait segítenek megfogalmazni olyan formában, hogy a másik fél számára is elfogadható és ne bántó legyen.

A házasság vagy élettársi kapcsolat felbontása, a gyermekek elhelyezése körében felmerült vita rendezése és a legtöbb családjogot érintő esemény mind komoly pszichikai megterhelést jelent. Az embert ért stresszhatások között a statisztikai kimutatásokban listavezető a válás, megelőzve a munkahely vagy egy közeli hozzátartozó elvesztését... A legtöbb esetben elengedhetetlenül fontos lenne, hogy az ügyvéd mellet pszichológus is segítsen az ügyfélnek a probléma megoldásában. Nagyon nehéz dolga van az ügyvédnek ha ügyfele bűntudatot, vagy mérhetetlen elkeseredést érezve felteszi a kezeit és a mellkasára mutat: "Ide lőjetek!" Szükség van egy stabil lelki állapotra, hogy valaki egy válást végig tudjon csinálni, képes legyen józanul gondolkodni és hatékonyan tudjon a szakemberekkel együttműködni. Az elején sokan hiszik, hogy ha aláírják a megbízási szerződést, attól kezdve megszabadulnak minden gondjuktól, a problémákat majd az ügyvéd megoldja. Én ilyenkor kénytelen vagyok kiábrándítani őket, mert elválni ők fognak, így a döntéseket is csak ők hozhatják meg és ha a másik féllel meg kell küzdeni hogy az elvárásaikat érvényesíteni tudják, ott az ügyvéd csak hátvéd lehet!

Hibásnak tartom azt a hozzáállást, ahol a két szemben álló ügyvéd egy jogilag korrekt megállapodást elfogadtat az ügyfeleivel, ami aztán a gyakorlatban nem fog működni, mert a feleknek valós igényeik érvényesítésére nem volt alkalmuk - gyakran azért mert a nehéz élethelyzetben lévő emberek nem is tudják mit szeretnének, melyek a számukra hosszú távon is előnyös döntések. E fenti indokokból sok esetben javasolom megbízóinknak, hogy keressék fel irodánk kiváló pszichológusát, és ha már tisztában vannak valós elvárásaikkal, akkor folytassuk tovább az érdekérvényesítést.

A házasság vagy élettársi közösség felbontásának legnagyobb vesztesei a gyermekek, hiszen ők az érdekeiket még nem tudják kifejezni, vagy még nem képesek az akaratukat érvényesíteni. Sajnos az ekkor felhalmozódó problémák súlya alatt megrokkant szülők gyakran nem képesek ezt a támogatást megadni a számukra, hiszen saját magukat sem képesek talpra állítani. Minden esetben kivétel nélkül tanácsoljuk ügyfeleinknek hogy gyermekpszichológus támogatásával történjen meg a szülők elválása, és az egyik szülő elveszítése a lehető legkisebb kárt okozza a gyermekek pszichés fejlődésében. Ekkor a gyermekek érdekeinek előtérbe kerülése nem szokta vita tárgyát képezni és az amúgy minden vitázó felek is meglepően jól képesek együttműködni ennek érdekében.

Házasságok, élettársi kapcsolatok felbontása során a legtöbb esetben vita tárgyát képezi a házastársi, élettársi közös vagyon megosztása. Ebben a jogászi munka mellett igen nagy segítséget nyújtanak az adó és illetékek valamint a befektetés és vagyonkezelés körében jártas szakemberek, valamint az ingatlan és ingó értékbecslő kollégák. Ha ezeket a szakembereket mindkét fél kompetensnek elfogadja, a viták fő okát, hogy mi mennyit ér legalább sikerül kiszűrni, és ezzel egy igen hosszadalmas és költséges bírósági bizonyítási eljárást megelőzni.

Kiemelt céljaink között szerepel a gyermekek érdekvédelmi támogatása akár saját megbízónk elképzeléseivel is vitába szállva, hiszen egy hosszadalmas per során ők veszítik a legtöbbet. Bár a bíróságok és egyéb hatóságok elsődleges szempontja a gyermek számára legkedvezőbb döntés meghozatala, ha a felek egyező akaratnyilvánítása a jogszabályoknak megfelel, a döntésre hivatott szerv azt a legtöbb esetben jóváhagyja - az átalagostól lényegesen eltérő esetek kivételével. Pont ezért igyekszünk egyezségkötés esetén is a felek gyermekeikért érzett felelősségérzetüket erősíteni, és nem csupán a két szülőnek kényelmes, hanem a gyermekek hosszú távú kiegyensúlyozott életvitelét is biztosító megoldást létrehozni.

Remélem, hogy szemléletmódunk - az egyezségközpontúságunk, a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezése, és fő célunk, hogy szakembereink segítségével az ügyfeleinket döntőképes helyzetbe hozzuk - elnyerte tetszését.

Amennyiben hasonló természetű problémája van forduljon hozzánk bizalommal, tapasztalatunkat, tudásunkat jó szívvel ajánljuk Önnek.

Üdvözlettel,

Dr. Illés Blanka
vezető ügyvéd