Illés Ügyvédi Iroda logo
Illés blanka családjogi ügyvéd

Irodánk különösen nagy gondot fordít a költségek kiszámíthatóvá tételére, arra, hogy a megbízás aláírásakor a megbízó tisztában legyen az általa választott szolgáltatás árával és mérlegelhesse, megéri-e neki a befektetés. Ez nem csak az ügyvédi munkadíjról való előzetes tájékoztatást jelenti, hanem igyekszünk előre vázolni a várható költségeket - illeték, szakértői, ügygondnoki díj, perköltség - is, amelyeket közvetlenül felmerülésük előtt kérünk megbízóinktól.

Az ügyvédi munkadíj a teljesített munkaórák alapján kerül meghatározásra. A megbízási szerződés megkötésekor tájékoztatást kap a megbízó adott ügy ellátásához szükséges munkaórák számáról. A munkadíjat az iroda 3-5 munkaóránként utólag számlázza ki a megbízó részére. A megbízót a munkadíjon felül a megbízás ellátásához kapcsolódóan felmerült egyéb költségek terhelik, amelyeket általában előre kell az iroda rendelkezésére bocsátani.

Vannak olyan ügyfajták, amelyeknél nem a munkára fordítandó munkaóraszám az irányadó, hanem az ügy ellátásához kapcsolódó felelősség miatt az ügy tárgyának értéke. Ezekben az esetekben a munkadíj a megbízás tárgyául szolgáló vagyontárgy értékének meghatározott százaléka, megfizetésére kamatmentes részletfizetési kedvezményt szoktunk megbízóink számára engedélyezni.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján tájékoztató jelleggel néhány ügyfajta vonatkozásában az alábbiakban közzé tesszük a várható költségeket hangsúlyozva azt, hogy konkrét esetben a megbízási szerződésben történik a munkadíj meghatározása:

Dr. Illés Fanni díjszabása:

I.

Konzultáció: 15.000.-Ft/óra

II.

Képviselet ellátása esetén az óradíj: 15.000.- 25.000.-Ft/ óra a megbízás tárgyától függően

Dr. Illés Blanka díjszabása:

I.

Konzultáció: 50.000.-Ft/óra

II.

Házastársi / élettársi vagyonközösség megosztása tárgyában konzultáció Dr. Illés Blanka: 50.000.-Ft/óra

III.

Óradíj: 25.000.- 50.000.-Ft a megbízás tárgyától függően

IV.

Keresetlevél – házasság felbontása. 50.000.-Ft-tól

V.

Keresetlevél – gyermekelhelyezés, illetve annak megváltoztatása 75-100.000.-Ft-tól

VI.

Keresetlevél – kapcsolattartás rendezése, megváltoztatása 50-75.000.-Ft-tól

VII.

Keresetlevél – tartásdíj megállapítása, megváltoztatása 40-50.000.-Ft-tól

VIII.

Keresetlevél – közös szülői felügyeleti jog megszüntetése 50-75.000.-Ft-tól

IX.

Keresetlevél – szülői felügyeleti jog megszüntetése 75-100.000.-Ft-tól

X.

Keresetlevél – apaság vélelmének megdöntése 50-75.000.-Ft-tól

XI.

Keresetlevél – apaság megállapítása 50-75.000.-Ft-tól

XII.

Keresetlevél – gondnokság alá helyezés 75-100.000.-Ft-tól

XIII.

Keresetlevél – házassági vagyonközösség megszüntetése 125.000-150.000.Ft-tól

XIV.

Keresetlevél – élettársi vagyonközösség megszüntetése 125.000-150.000. Ft-tól

XV.

Keresetlevél – ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése 125.000-150.000.Ft-tól

XVI.

Keresetlevél – fedezetelvonó szerződés megtámadása 125.000-150.000. Ft-tól

XVII.

Szerződés – házassági, élettársi vagyonjogi szerződés 100.000.-Ft-tól

XVIII.

Szerződés – ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése – 1% vagy 100.000.-Ft-tól

XIX.

Szerződés – házassági, élettársi vagyonközösséget megszüntető szerződés 100.000.-Ft-tól

XX.

Szerződés – peren kívüli egyezség gyermekelhelyezés, tartás, kapcsolattartás tárgyában 100-150.000-Ft-tól

XXI.

Végrendelet 75.000.-Ft-tól

XXII.

Egyéb végintézkedés 75.000.-Ft-tól

XXIII.

Gyámhatósági eljárásban képviselet ellátása – 25.000.-50.000.-Ft/ óra

XIV.

Hagyatéki eljárásban való képviselet: 25.000.-50.000.-Ft/óra