Illés Ügyvédi Iroda logo
Illés blanka családjogi ügyvéd

Ági öröklés

Az ági öröklésnek négy együttes törvényi feltétele van:

1. az örökhagyó a vagyonáról nem végrendelkezett (tehát a törvényes öröklési rend érvényesül);
2. az örökhagyónak nincs leszármazója (azaz vele a családi ág megszakad);
3. a hagyatékon belül az örökhagyó által szerzett (szerzeményi) vagyon mellett van ági vagyon is;
4. van ági örökös, aki az ági vagyonra igényt tart .

Az örökhagyó az ági vagyontárgyáról is szabadon végrendelkezhet, ő döntheti el annak további jogi sorsát. Ha ezt nem tette, akkor a törvényes öröklési rend általános szabályaihoz képest az ági vagyontárgyakra nézve speciális öröklési rend érvényesül. Az általános szabályok szerint leszármazók hiányában vagy az örökhagyó házastársa, vagy két szülője, vagy az apai és az anyai ági nagyszülei, illetőleg ezek leszármazói (tehát az oldalági rokonok) örökölnek. Az ági öröklés a szülőknek és szülői leszármazóknak (az örökhagyó testvéreinek) a túlélő házastárssal szembeni, vagy az egyik szülői ágnak a másik szülői ággal szembeni öröklését jelenti.

Ági vagyon

Ági vagyonnak minősül a hagyatékon belül az a vagyontárgy, amelyik az örökhagyóra valamelyik felmenőjéről öröklés vagy ingyenes juttatás útján hárult. Emellett ági vagyon az a vagyontárgy is, amit az örökhagyó a testvérétől vagy testvére leszármazójától örökölt vagy ingyenesen szerzett, feltéve hogy az adott vagyontárgyat a testvér vagy a testvér leszármazója az örökhagyóval közös felmenőjétől örökölte, vagy ingyenesen kapta (tehát már nála is ági vagyonnak minősült). Egy vagyontárgy ági jellegét annak kell bizonyítania, aki arra ezen a címen öröklési igényt támaszt.

Ági örökösök

Ági örökös elsősorban az a szülő, akinek ágáról (róla vagy felmenőjéről) az ági vagyontárgy az örökhagyóra háramlott. (Mindkét szülő tehát csak akkor, ha az ági vagyontárgyat közösen ajándékozták.) A kiesett szülő helyén leszármazói a törvényes öröklés általános szabályai szerint örökölnek. Ha viszont sem az ági vagyontárgy öröklésére jogosult szülő, sem pedig szülői leszármazó nincs, a továbbiakban csak a nagyszülő, esetleg ennek felmenője (az örökhagyó távolabbi felmenője) örökölheti azt a vagyontárgyat, amely róla, vagy felmenőjéről háramlott az örökhagyóra. A szabályokból látható, hogy az ági öröklés esetén a nagyszülői parentélában már nincs helyettesítés, hogy az öröklésre jogosult ágon a közelebbi felmenő kizárja a távolabbi öröklését akkor is, ha a vagyontárgy egy távolabbi felmenőről háramlott az örökhagyóra, és végül hogy az ági vagyontárgy legfeljebb addig a felmenőig száll vissza, akitől származott. Ha nincs ági örökös, az ági vagyontárgy az örökhagyó egyéb (szerzeményi) vagyonával esik egy tekintet alá.

Kivételek ági öröklés alól

Az ági öröklés szabályait szigorúan (szűkítően) kell értelmezni, így ezek a szabályok nem terjednek ki:

1. arra az ági vagyontárgyra, amely az örökhagyó halálakor már nincs meg;
2. az ági vagyontárgy helyébe lépett (pl. kisajátítás során kapott csereingatlan) vagy az értékén vásárolt vagyontárgyra (pl. a telek értékén vett autóra stb.);
3. a szokásos mértékű ajándékra.

Az örökhagyó halálakor meg nem lévő (átruházott, veszendőbe ment, felélt stb.) ági vagyontárgy pótlásának vagy értéke megtérítésének sincs helye. További kivétel, hogy tizenöt évi házasság után a túlélő házastárssal szemben a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgyakra nézve ági öröklés címén nem lehet igényt támasztani.

Ági vagyon kiadása

A meglévő és kiadható ági vagyontárgyat természetben kell kiadni. Ha ez célszerűtlen volna, a bíróság az ági vagyontárgy értékének pénzbeli kiegyenlítését rendelheti el. Ilyen eset lehet, ha az ági jellegű földön az örökhagyó épületet emelt, és a föld önálló ingatlanokra nem osztható meg (ha megosztható, csak a beépített részért jár pénzbeli megtérítés). A bírói gyakorlat elismeri az ági öröklést akkor is, ha a felmenő pénzt ajándékozott, de azt kifejezetten egy vagyontárgy megvásárlásához adta, és az örökhagyó arra is fordította.

1959. évi IV. törvény; 2006. január 6.

Forrás: http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo/ugyleirasok/vagyon/orokles/agiorokles

Vissza