Illés Ügyvédi Iroda logo
Illés blanka családjogi ügyvéd

Családjog

Ügyvédi irodánk fő profilja a magyar és nemzetközi családjogi ügyek során az ügyfelek képviseletének ellátása bíróságok és más hatóságok előtt. Ebben a körben az elmúlt 5-6 évben a gyakorlatban kialakultak ügycsoportok - ld. munkadíjak menüpont - amelyek segítenek a megbízónak végiggondolni, hogy adott ügy megoldása során milyen mértékű ügyvédi támogatásra van szüksége. Ezekkel a "kulcsrakész" megoldásokkal elértük, hogy a megbízó azt a szolgáltatást kapja, aminek valóban szükségét látja, az ügyvédi iroda pedig már a megbízás létrejöttekor az adott ügycsoport ellátásához megfelelő tudással rendelkező ügyvédet tudja a megbízó számára biztosítani, ezzel elkerülve azt, hogy az ügy alakulásától függően mindég más és más szakemberrel kelljen a megbízónak együtt dolgoznia. Mindezek eredménye egy gyorsabb és költséghatékonyabb megoldás mind a megbízó, mind az iroda részére.

Családjogi ügyek ellátása során elsődleges célunk minden esetben a peren kívüli megállapodás elősegítése. E körbe tartozik többek között a házasság vagy élettársi életközösség felbontása, gyermek elhelyezési perek, gyermektartásdíj érvényesítése, gondnokság alá helyezés iránti peres eljárás során a képviselet ellátása, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése, emellett végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás elkészítése, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése.

Polgári jog

Irodánk rendszeresen készít szerződéseket - adásvétel, megbízás, vállalkozás, letéti, bérlet, haszonbérlet, kölcsön - amelyeknél fő célunk az ügyfél igényeinek feltérképezését követően a megfelelő jogi forma, és az egyedileg legmegfelelőbb szerződési biztosíték rendszer kialakítása. Legalább ilyen rendszeresen keresnek meg minket szerződések megtámadása, semmissé nyilvánítása során a jogi képviselet ellátásával, így minden ügyfelünknek a megelőzést ajánlva már a szerződés megkötésekor javasoljuk az ügyvédi támogatást - cégek esetében állandó megbízás keretében - mert így alacsonyabb fix költséggel minimálisra csökkenthető a kockázata a Magyarországon oly jellemző hozzáállásnak, miszerint a szerződésben leírtakat csak többé-kevésbé kell betartani ha az aktuális érdek és erőviszonyok mást diktálnak.

Napi rendszerességgel segítünk ügyfeleinknek behajtandó adósság érvényesítése során, ahol az esetek nagy százalékában az ügyvédi felszólító levél elegendő. Az esetek többségében a releváns körülmények mérlegelését követően nem szoktuk javasolni a bíróság előtti peres illetve nem peres eljárás megindítását a hosszú idő és a magas költségek miatt, az adósságok behajtását praktikusabb, ha erre szakosodott cég segíti elő.